FANDOM


PRINCESS I GLASS NIE RADZOM SOPJE S ARTYKLAMI!!!1111 POMUSH IM I DODAJ INFO PEDOFILU

INFO

TO PUŁQARSQI DRAG KŁIN PIOSENKAROFNIC MA NIEDOIEPANY MUSQ I JEZD PETOFILEM TAQ JAQ NP KELLY COOPER ITD

FYKLONT

NA PROFILOFYM UKRATNOU STAJLA RYCHANNY ALE NA CODZIEN WYKLONTA IAQ KLAUN S CYRQU