FANDOM


PRINCESS I GLASS NIE RADZOM SOPJE S ARTYKLAMI!!!1111 POMUSH IM I DODAJ INFO PEDOFILU

INFO

TO NASLYNIEJSHA KUHAROFNICA I LUPI ŻRECI

FYKLONT

MA MAKARONIQ NA LBIE CHILI KRENCONE RZULTE WLOSQI MA TESH ZGNJECIONOM MOLDE PSZYPOMINAJIONCOM PELIQANA

GALERJA

Gessler schudla

GESSLER SHUDLA!!!!11 (I TAQ SAPEFNE TO FOTOSZOP)