FANDOM


PRINCESS I GLASS NIE RADZOM SOPJE S ARTYKLAMI!!!1111 POMUSH IM I DODAJ INFO PEDOFILU

INFO

TO BBFKA LYL UND KUZYNQA KARORI I QIMIQO

PONOĆ JEZD ONA TAQ GUPJA I MYSLI SZE MIKROFALUFKA ZJADLA JEJ SZARCJE!!!!!!!!!!!!!!111111

FYKLONT

S TEKO CO FJEMY MA RUSHOFE FUOSQI